Chuyện chủ thương hiệu Cà phê đặc sản Việt Nam trên đất Mỹ

“Khi cà phê Việt Nam đến Hoa Kỳ, nó không còn giữ được cái chất của cà phê Việt Nam nữa”. Sarah Nguyễn – CEO Nguyen Coffee Supply nói. “Cà phê đặc sản hiện đã sẵn sàng để bùng nổ, nhưng tại Hoa Kỳ, người ta vẫn sử dụng cà phê Việt Nam một cách pha trộn, ​​không thể hiện được bản sắc một cách rõ nét”.

HoReCa Insider
Chế biến FoodTV
Câu chuyện FoodTV
Trò chuyện FoodTV
Trải nghiệm FoodTV
SR Vietnam

Copyright 2018 FoodTV a part of SR Vietnam © All Rights Reserved