Về chúng tôi

FoodTV chuyên cung cấp giải pháp truyền thông tổng thể về lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và ẩm thực (HoReCa) nhằm giúp phát triển thương hiệu và tăng trưởng kinh doanh cho khách hàng của chúng tôi. Bằng phương pháp tiếp cận báo chí và chuyên môn tiếp thị, chúng tôi sử dụng hiểu biết sâu sắc của mình để mang kết quả đến cho khách hàng thông qua kết nối mật thiết giữa thương hiệu và độc giả.

Công Việc

Ý Tưởng

Đột phá những ý tưởng dựa trên hiểu biết

Kịch Bản

Xây dựng nội dung kịch bản dựa trên sáng tạo

Sản Xuất

Triển khai sản xuất bài viết, hình ảnh, clip

Truyền Thông

Lập kế hoạch chiến lược phân phối truyền thông

Khách Hàng

Phát triển độc giả và khách hàng tiềm năng

Dịch Vụ

Hỗ trợ kinh doanh

Tiếp thị nội dung

Truyền thông kỹ thuật số

Tương tác độc giả

Tiếp thị câu chuyện

Tiếp thị đại sứ