Chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7 GS25 đến từ Hàn Quốc sẽ bắt đầu thực hiện nhượng quyền thương mại thứ cấp cho các đối tác từ đầu tháng 10 tới đây sau gần 2 năm gia nhập thị trường Việt Nam bằng liên doanh với Tập đoàn Sơn Kim.