Highlands Coffee, Vinacafe, Passio… mở thêm xe đẩy, quầy bán cà phê ở những nơi có giao thông đông đúc.