Ngành F&B Việt Nam những năm vừa qua đã tăng trưởng liên tiếp ở mức trên 10%. Tuy nhiên doanh nghiệp duy trì được kết quả kinh doanh cao không nhiều, nhất là các đơn vị nhỏ lẻ. Vậy hướng đi nào cho ngành F&B đặc biệt là cho các doanh nghiệp mới mở.