Mỗi kg thịt bò Wagyu Nhật Bản có giá tới 400 USD (tương đương 9,2 triệu đồng).