Khách sạn Trump International Hotel & Tower ở New York của Tổng thống Mỹ được bình chọn tốt nhất thế giới.