Nối tiếp thành công tại Cannes Lions 2019, chiến dịch “Whopper Detour” của Burger King cũng chinh phục giải Clio – một trong ba giải thưởng Sáng tạo quảng cáo lớn nhất thế giới, bên cạnh Cannes Lion và New York Festivals.