Trò chuyện cùng Blogger ẩm thực Phan Anh | VTC

Một họa sĩ, một biên tập viên chuyên nghiệp nhưng Blogger ẩm thực Phan Anh lại nổi tiếng với những cuốn sách nấu ăn gây bão cộng đồng ẩm thực.

HoReCa Insider
Chế biến FoodTV
Câu chuyện FoodTV
Trò chuyện FoodTV
Trải nghiệm FoodTV
SR Vietnam

Copyright 2018 FoodTV a part of SR Vietnam © All Rights Reserved